Undervisning

HMI er en sportsefterskole med to 9. klasser og seks 10. klasser. Alle de 160 drenge og piger, der bor her, følger undervisning i 2 linjefag ved siden af folkeskolens almindelige, boglige prøvefag.

Vi er en idrætsefterskole som lægger vægt på høj faglighed i alle fag – det gælder både de boglige prøvefag og linjefagene. Engageret og motiveret undervisning er med til at sikre den nødvendige fordybelse i hvert eneste fag. Vi har kun engagerede og kompetente lærere, og vi vil uddanne dig og dine kammerater til at blive engagerede og kompetente unge mennesker!

Book en rundvisning og oplev hvordan sport og efterskole i stærk forening skaber et spændende, intenst og lærerigt miljø.

BOGLIGE FAG

FAGLIG PROFIL

LEKTIELÆSNING

FÆLLESTIMER

SKOLEVEJLEDNING

IT

Boglige fag

Hver dag underviser vi dig i folkeskolens almindelige prøvefag. Det er de boglige fag dansk, matematik og engelsk (tysk eller fransk og fysik som tilvalg), og dem afslutter du fuldstændig som i folkeskolen Folkeskolens 10. klassesprøve.

Går du i 9. klasse har du alle de obligatoriske fag og afslutter med Folkeskolens 9. klasseprøve.

Din faglige udvikling

Et lærerteam er tilknyttet din klasse. Dit lærerteam involverer sig aktivt og holder sig hele tiden informeret om dig og din klasses faglige udvikling og trivsel. Derudover vil du i løbet af skoleåret blive indbudt til to faglige samtaler i dansk og matematik, og på baggrund af disse samtaler lægger du sammen med dine faglærere en plan for den kommende skoleperiode og for tiden efter HMI.