Selvevaluering 2015/16: Forældrekommunikation


Warning: include(/srv/users/hmi/apps/hmi/public/wp-content/themes/website/assets/img/Array): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/hmi/apps/hmi/public/wp-content/themes/website/blocks/text/text_center.inc on line 7

Warning: include(): Failed opening '/srv/users/hmi/apps/hmi/public/wp-content/themes/website/assets/img/Array' for inclusion (include_path='.:/opt/sp/php7.3/lib/php') in /srv/users/hmi/apps/hmi/public/wp-content/themes/website/blocks/text/text_center.inc on line 7

Warning: include(/srv/users/hmi/apps/hmi/public/wp-content/themes/website/assets/img/Array): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/hmi/apps/hmi/public/wp-content/themes/website/blocks/text/text_center.inc on line 12

Warning: include(): Failed opening '/srv/users/hmi/apps/hmi/public/wp-content/themes/website/assets/img/Array' for inclusion (include_path='.:/opt/sp/php7.3/lib/php') in /srv/users/hmi/apps/hmi/public/wp-content/themes/website/blocks/text/text_center.inc on line 12

Undersøgelsen blev foretaget som fokusgruppe interview, hvor 40 forældre blev inviteret til samtale med afsæt i følgende spørgsmål

  1. Før valg af efterskole – Fik du den information, som du havde brug for i forbindelse med valget af efterskole.
  2. I skoleforløbet – Hvilke kilder har du primært brugt for at få afklaret eventuelle spørgsmål
  3. Har du oplevet af kunne få kontakt med skolen, når det var nødvendigt
  4. Har du fået den information, som du havde brug for i årets løb.

32 forældre deltog i samtalerne, der efterlod os med nedenstående evaluering og handlingsplan

1) Forældrene udtrykte alle stor tilfredshed med skolens hjemmeside, men savner noget trykt materiale. Rundvisningerne og den personlige samtale i forbindelse med første besøg var gavnligt og afklarende. Indskrivningsdagen med oplevelser og optagelsessamtale var en positiv oplevelse. Dagen blev dog for nogle meget lang og særligt rundvisningen var for de fleste unødvendigt.

Konklusion: Vi forsætter med at have fokus på den personlige samtale, samt vedligeholder hjemmesiden. I 2017 vil vi igangsætte arbejdet med at lave en form for trykt materiale til interesserede elever og forældre.

2) Forældrene har i høj grad brugt kontorets telefonnummer, når det drejede sig om at få svar på spørgsmål vedrørende kalender, undervisning og arrangementer. Gruppelærerne har været en vigtig og brugbar kontakt, når det omhandlede elevernes trivsel. Flere havde oplevet det meget positivt at gruppelæreren selv kontaktede forældrene ret tidligt i skoleåret. Ikke alle havde fået denne opringning, men alle gav udtryk for, at det ville de gerne have.

Konklusion: Det er vigtigt at vi sørger for at alle gruppelærere tager kontakt og sikrer sig, at forældrene har deres telefonnummer og mail.

3) Det var meget blandede oplevelser i gruppen. Nogle oplevede, det var meget let, og at de altid havde kunnet få fat i en fra skolens kontor. Andre havde den stik modsatte oplevelse. Der var en generel usikkerhed om, hvornår man skulle og kunne ringe til kontoret, og hvornår man skulle kontakte vagttelefonen. Der var få, der havde haft held til at få fat i nogen når de kontaktede vagttelefonen. Oftest ringede de om aftenen direkte til deres børn, hvis der var noget, der skulle formidles til skolen.

Konklusion: Vi vil undersøge hvordan telefonsystemet kan opsættes så der dels er telefonsvarer der oplyser om åbningstider og dels stiller videre til vagttelefonen når kontoret er lukket og omvendt. Vi skal yderligere være mere bevidst om at bruge vagttelefonen om aftenen.

4) De breve der er kommet, og de arrangementer der er afholdt har været meget informative og givet en rigtig fin tryghed i familierne. Nyhedsbrevene fra skolens forstander var rigtig gode at få, da eleverne ikke selv fortæller så detaljeret om livet på efterskolen. Der var for langt imellem, at der kom sådanne nyhedsbrev.

Konklusion: Vi skal øge antallet af nyhedsbreve, helst en om måneden. Opgaven ligger primært på forstanderen, men kan med fordel deles ud på flere.