Inklusion

Definition

”Inklusion er en vedvarende proces, der handler om at skabe åbne og udviklingsorienterede miljøer, hvor alle børn og unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet. Målet er, at alle børn og unge skal ses, anerkendes og værdsættes, som de unikke personer de er, og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling.”

Kilde: ”Gode relationer tydelige rammer klar kommunikation” af Maren Ottar Hessner

Værdier, vision og mission

På HMI er vi optaget af, at vores skoles værdier bliver mærket. Vi værdsætter og understøtter tillid, engagement, ansvarlighed og fællesskab.

Skolen skal afspejle, og være i stand til at håndtere mangfoldigheden i samfundet. Det gør vi ved at udvikle inkluderende miljøer i både undervisningen og i samværet.

Det betyder, at forældre og unge med særlige udfordringer også skal have mulighed for at vælge efterskolen som et alternativ til folkeskolen.

Efterskolen adskiller sig markant fra folkeskolen ved at være et 24 timers tilbud 7 dage om ugen, hvor der er lige stort fokus på undervisning og samvær. Om den unges støttebehov er størst i den ene eller anden eller begge dele er naturligvis individuelt.

På HMI drager vi omsorg for hinanden, vi udfordrer hinanden og udnytter de unikke relationer i både undervisningen og fritiden.

Vi vil til enhver tid møde det enkelte unge menneske, der kommer på vores skole, og have øjne for de udfordringer, potentialer og muligheder den unge har.

Vi fokuserer på den enkelte unges særlige læringsforudsætninger, og indretter så vidt muligt det pædagogiske miljø efter dette. På HMI anerkender vi nødvendigheden af at skabe læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og potentialer. Populært sagt får et ungt menneske med ADHD ikke nemmere ved at sidde stille og koncentrere sig ved, at der kommer en ekstra lærer i klassen.

 

Inklusionsplanen

For at være sikker på at kunne støtte unge med særlige udfordringer optimalt, vil vi inden skolestart, i samarbejde med forældrene og den unge, lave en inklusionsplan med følgende mål:

Det er et mål, at eleven får ejerskab til inklusionsplanen
Det er et mål at planen udarbejdes med fokus på den enkelte elev
Det er et mål at inklusionsplanen kan støtte lærerne
Det er et mål at planen støtter en udviklingsproces og kan tilpasses forandringer
Det er at mål at forventninger mellem skole og hjem afstemmes gennem udarbejdelsen af inklusionsplanen
Inklusionsplanen bør som udgangspunkt indeholde:

Beskrivelse af den unges faglig, social og personlig vilkår samt udviklingsmål
Den unges mål og delmål for skoleåret –herunder prøver
Hjemmets forventninger til skolen
Skolens forventninger til hjemmet
Beskrivelse af hvilke tiltag og særlige hensyn skolen skal og kan tilbyde
Forventninger til UU-Vejledning
Tidsfrister og plan for minimum 3 opfølgningssamtaler og evaluering på den unges inklusionsplan
Hjemmet og skolen har en gensidig forpligtigelse til at etablere kontakt med henblik på en inklusionsplan. Skolen har som mål, at elever optaget pr. 1/4, med skolestart i samme kalenderår, senest pr. 1/6 har en færdig og underskrevet inklusionsplan.