Evaluering 2016/2017: Undervisning og undervisningsmiljø


Warning: include(/srv/users/hmi/apps/hmi/public/wp-content/themes/website/assets/img/Array): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/hmi/apps/hmi/public/wp-content/themes/website/blocks/text/text_center.inc on line 7

Warning: include(): Failed opening '/srv/users/hmi/apps/hmi/public/wp-content/themes/website/assets/img/Array' for inclusion (include_path='.:/opt/sp/php7.3/lib/php') in /srv/users/hmi/apps/hmi/public/wp-content/themes/website/blocks/text/text_center.inc on line 7

Warning: include(/srv/users/hmi/apps/hmi/public/wp-content/themes/website/assets/img/Array): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/hmi/apps/hmi/public/wp-content/themes/website/blocks/text/text_center.inc on line 12

Warning: include(): Failed opening '/srv/users/hmi/apps/hmi/public/wp-content/themes/website/assets/img/Array' for inclusion (include_path='.:/opt/sp/php7.3/lib/php') in /srv/users/hmi/apps/hmi/public/wp-content/themes/website/blocks/text/text_center.inc on line 12

Evaluering af undervisningen generelt samt undervisningsmiljøet på HMI.

Undersøgelsen er foretaget i december 2016, og 149 blev spurgt. Heraf svarede 129 tilbage. Dvs. at besvarelsen var på mere end 80 pct.

Vedr. undervisningsmiljøet

Der er i undersøgelsen blevet spurgt til følgende: Udluftning, temperaturforhold, lysforhold, borde og stole. Der skulle svares ved markering ud for maks. et af følgende udsagn.

Meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, utilfredsstillende, meget utilfredsstillende, ved ikke, ligesom det også var muligt at undlade at svare.

Generelt har eleverne svaret således, at omkring 60 % finder alle forholdene ”Tilfredsstilende”. Det er derudover meget tydeligt, at omkring 30 % finder udluftning og temperaturforholdene for ”Utilfredsstillende.” Dette var ikke overraskende, og for at skabe et bedre undervisningsmiljø er der udformet en plan, der indeholder bygning af 5 nye undervisningsstationer samt et overdækket ”skolegårdsmiljø” med mange mindre arbejdsområder til bl.a. gruppe – og projektarbejde. Arbejdet forventes færdigt i løbet af foråret 2018.

Vedr. undervisningen

Der er i undersøgelsen blevet spurgt til den enkelte elevs oplevelse af undervisningen i skolens fire linjefag samt dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi. Der skulle markeres ud for maks. et af følgende udsagn.

Meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, utilfredsstillende, meget utilfredsstillende, ved ikke, ligesom det også var muligt at undlade at svare.

Generelt er svaret fra eleverne, at 85 % af eleverne på HMI finder den boglige undervisning enten ”meget tilfredsstillende” eller ”tilfredsstillende” fordelt således, at ca. 20 % finder undervisningen ”meget tilfredsstillende”. I den anden ende finder 8% af eleverne undervisningen utilfredsstillende og 2 % finder den meget utilfredsstillende.

Ved starten af skoleåret 2016/2017 påbegyndte vi et kursusforløb for alle undervisere i Mediated Learning Experience. Kurset består af 6 hele kursusdage i skoleåret 2016/2017, og det følges op af 2 hele kursusdage i skoleåret 2017/2018.

Formålet med kurset er bl.a. at bibringe det pædagogiske personale et fælles sprog og en fælles tilgang til opbygningen af undervisningen.