Evaluering

Evalueringsplan 2018/19

Evalueringsplan 2017/18

Evalueringsplan 2018/19

På HMI evaluerer vi løbende elevernes udbytte af efterskoleopholdet i henhold til vores indholdsplaner.

Ved skolestart i august gennemgås årsplanen som bl.a. indbefatter 3 personlige samtaler mellem den enkelte elev og dennes gruppelærer. Den første samtale er i september, hvor fundamentet til en ny uddannelsesplan udfærdiges med afsæt i den eksisterende. Den efterfølgende samtale “midtvejssamtalen” afholdes i januar måned, hvor
uddannelsesparathed er omdrejningspunktet for samtalen. Til dette møde udarbejder underviserne en skriftlig vurdering af elevernes faglige niveau. Den endelige og afsluttende evalueringssamtale finder sted i løbet af maj og juni måned. Forældrene inddrages i evalueringssamtaler mindst 2 gange om året.

Skolens samlede personale foretager ugentlig evaluering af undervisningsmæssige forhold og det pædagogisk personale afholder kvartalsvise temamøder, hvor didaktiske emner udvalgt af pædagogisk råd drøftes.

I indeværende skoleår vil der udover den tidligere beskrevne evaluering være et særligt fokus på værelsessammensætninger og værelsesbyttenes betydning for fællesskabet på efterskolen. Projektet følges løbende af ledelse og medarbejdere og en konkluderende evaluering foretages ved skoleårets afslutning. Derudover udfærdiges en årlig selvevaluering med skiftende fokus fra år til år. Denne
selvevaluering inddrager efter behov såvel, elever, forældre som personale.